image

Několik slov úvodem

Cílem projektu učetníPROneziskovky je poskytnout komplexní účetní, administrativní a analytické služby zaměřené na neziskový sektor. Správa  neziskových organizací s ohledem na aktuálně platnou legislativu je náročná disciplína, a proto nabízíme pomoc v následujících oblastech:
- vedení jednoduchého či podvojného účetnictví
- rekonstrukce účetnictví
- vedení mzdové agendy
- příprava podkladů pro veřejný rejstřík
- zpracování daňového přiznání právnické osoby
- vedení agendy plátce DPH 
- spolupráce při tvorbě výroční zprávy
- nastavení účetních i neúčetních procesů organizace
- zastupování organizace v rámci vnější komunikace 
- zprostředkování sepsání zakládací listiny nebo stanov 

Spolky

Nevíte, jak postupovat při vzniku zapsaného spolku? Jakou administrativu vést během roku a jaké informace sdílet v souladu s platnou legislativou? Váháte, jak evidovat přijaté dary či dotace a vystavovat potvrzení? Nejste si jistí, co má obsahovat účetní doklad a jak správně vystavit fakturu? Nemusíte znát vše, stačí znát někoho, kdo se o vše postará. 

Ústavy

Nevíte, jak postupovat při tvorbě zakládacích listin či ustanovení ředitele? Jaký počet členů správní a dozorčí rady zvolit? Co zahrnout do pracovních smluv? Necítíte se na tvorbu kvalitní výroční zprávy? Váháte, zda spolupráci s auditorem zvládnete, aby vše dopadlo příznivě? Nemusíte znát vše, stačí znát někoho, kdo se o vše postará.

Nadace, nadační fondy 

Nevíte, jak postupovat při tvorbě zakládací listiny nadace? Jak na zvýšení či snížení nadačního kapitálu? Potřebujete zajistit externího revizora či účetního pro zdárnou spolupráci s auditorem? Pochybujete o správně definovaném účelu nadačního spolku? Váháte, jak postupovat při sloučení fondu a nadace? Nemusíte znát vše, stačí znát někoho, kdo se o vše postará.

Společenství vlastníků jednotek

Nevíte, zda obsahují stanovy společenství vlastníků jednotek všechny aktuální legislativní požadavky? Potřebujete revidovat dokumenty? Chcete odlehčit od vedení shromáždění členů i následné administrativy? Potřebujete vytvořit a na schůzi členů prezentovat účetní závěrku? Nemusíte znát vše, stačí znát někoho, kdo se o vše postará.

Církve a náboženské společnosti

Nevíte, jestli při zpracování příspěvků od fyzických a právnických osob postupujete správně? Máte pochybnosti při zpracování příjmů z prodeje, pronájmu movitého, nemovitého nebo nehmotného majetku? Řešíte evidenci přijatých darů? Potřebujete pomoci s tvorbou výroční zprávy? Nemusíte znát vše, stačí znát někoho, kdo se o vše postará.

Obecně prospěšné společnosti

Nevíte, jak postupovat při sloučení s jinou obecně prospěšnou společností či při rozdělení a vzniku nové organizace? Dokážete prokázat kvalitu, rozsah a dostupnost poskytování obecně prospěšných služeb při provozování vedlejší doplňkové činnosti? Potřebujete pomoci s tvorbou výroční zprávy? Nemusíte znát vše, stačí znát někoho, kdo se o vše postará.

V rámci zpracování svěřené agendy využíváme 

Money S3 Premium

POHODA Komplet

PREMIER system X8

Kde se setkáme?

budova Komerční banky
3. poschodí, kancelář č. 325
Tovačovského 2784/24
767 01 Kroměříž 

image

Ing. Svoboda Tomáš

IČO: 17103614
+420 771 187 303
info@ucetniPROneziskovky.cz